Hydrostatisk vekt, toarmet vekt som brukes til å måle oppdriften av gjenstander som er senket ned i en væske. Gjenstanden som skal undersøkes, henges i en tråd under den ene vektskålen. Gjenstanden veies når den henger i luften og når den henger i et kar med vann som stilles under vektskålen. Forskjellen i de to vektene er gjenstandens oppdrift. Av disse målingene kan man bestemme gjenstandens volum og densitet. Metoden kan også brukes til å bestemme densiteten av væsker. Man veier da en gjenstand når den henger i luft og i vann og når den henger i den væsken som skal undersøkes. Av de målte oppdriftene bestemmes væskens densitet.