Sentripetal beskriver noe som er rettet mot et midtpunkt, for eksempel en kraft som er rettet inn mot sentrum av et system.