Trykkfasthet, et materiales evne til å motstå trykkbelastning. Det brukes mest i forbindelse med sprø materialer som betong, stein og tre, og er da spenningen når materialet viser begynnende tegn til sprekker eller knusing. I duktile materialer er trykkfasthet spenningen ved en nærmere angitt tøyning i trykk, og er da et uttrykk for materialets deformasjonsmotstand i plastiske formingsprosesser.