Torsjonsmoment er innen mekanikk det samme som dreiemoment om en akse.