Harmonisk oscillator, gjenstand som utfører harmoniske svingninger. Slike svingninger oppstår f.eks. hvis gjenstanden trekkes mot likevektstillingen med en kraft som er proporsjonal med avstanden fra den.