Retardere er å sinke, hemme, få til å gå langsommere.