Periodeviser er et instrument som viser periodetall, det vil si antall svingninger per sekund.