Gravitasjonell tidforlengelse, det at tiden går langsommere langt nede i et tyngdefelt. Dette er en konsekvens av den generelle relativitetsteorien, som ble indirekte eksperimentelt bekreftet i 1960 av R. V. Pound og G. A. Rebka (se gravitasjonelt frekvensforskyvning). Fordi tyngdefeltet er meget svakt på jordoverflaten, er effekten meget liten her. En klokke 20 meter under en annen, går ca. 1/100 sekund langsommere enn den andre i løpet av en million år.