Statikk, (av stat-), læren om likevekt, den del av mekanikken som behandler betingelsene for at en gjenstand skal være i ro når krefter virker på den. Statikken har derfor stor betydning bl.a. for hus- og brobygging.