En stasjonær størrelse er en fysisk størrelse som ikke varierer med tiden. Ordet brukes også for å beskrive en periodisk svingning som har konstant amplitude og frekvens.