Bevegelsesenergi er det samme som kinetisk energi, det vil si den energien et legeme har på grunn av sin fart.