Amplitude er det maksimale utslaget for noe som svinger, det vil si avstanden fra midtstillingen (likevektsstillingen) til en av ytterstillingene, for eksempel for pendelsvingninger. Se bølge.