Amplitude, det maksimale utslag for noe som svinger, avstanden fra midtstillingen (likevektsstillingen) til en av ytterstillingene, f.eks. for pendelsvingninger.