Begynnelseshastighet er i mekanikken den hastigheten et legeme har ved begynnelsen av banen, eller på det tidspunktet som velges som utgangspunkt for beregningen av bevegelsen til legemet.