Kraftparallellogram, geometrisk konstruksjon for å finne vektorsummen av to krefter. Hvis to krefter K1 og K2 virker i ett og samme punkt P på et legeme, kan de fremstilles som piler tegnet ut fra P. Pilene har samme retning som kreftene, og pillengdene tilsvarer kreftenes størrelser. Diagonalen i det parallellogram som kan konstrueres på pilene til K1 og K2 kalles de to kreftenes resultant, R, og det kan bevises at denne resultanten erstatter K1 og K2 i ett og alt. Dette er loven om kraftparallellogram, som ble oppstilt av S. Stevin 1586.