Logaritmisk dekrement, mål for hvor fort dempede svingninger avtar, lik den naturlige logaritme til forholdet mellom to suksessive utslag til samme side.