Massepunkt er en punktformet masse, det vil si et idealisert legeme uten utstrekning, men med masse. Brukes i mekanikken til å definere og modellere problemer.