Spenningsintensitet, et uttrykk for spenningstilstanden i et lite område omkring spissen av en skarp sprekk, symbol K, benevning N/mm3/2. Spenningsintensiteten kan beregnes som en funksjon av nominell spenning, sprekklengde og lokal geometri omkring sprekkstedet. Ifølge bruddmekanikken blir sprekken ustabil og vil vokse hvis K overskrider en kritisk verdi, bruddseigheten Kc, som oppfattes som en karakteristisk størrelse for vedkommende materiale og temperatur. Med kjent Kc kan kritisk sprekklengde i en konstruksjon beregnes. Sprekkveksthastigheten ved utmatning kan også uttrykkes som funksjon av spenningsintensiteten, slik at tiden inntil en liten sprekk vokser til en kritisk lengde, kan fastlegges. Slike beregninger er blitt et viktig supplement til konvensjonell utmatningsberegning.