Tangentialkomponent, komponenten av en vektor langs en kurve, f.eks. komponenten av en kraft eller akselerasjon langs en bane, kraftkomponenten langs en grenseflate. Jfr. normalkomponent.