Statisk er noe som angår likevekt, eller noe som er uforanderlig eller i ro.