Katetometer, apparat til lengdemålinger i vertikal retning. Består av en horisontalt innstilt kikkert som forskyves langs en vertikal søyle. Skalaen er anbrakt enten på søylen eller på en skinne som henger ved siden av gjenstanden hvor lengdene skal måles, f.eks. et kvikksølvbarometer. Apparatet er forsynt med libeller og mikrometer. For lengdemålinger i horisontal retning benyttes komparator.