Hvilemasse, massen av en partikkel (eller et legeme) målt i et system hvor partikkelen er i ro. Ifølge relativitetsteorien er masse og energi proporsjonale. En partikkel som er i ro representerer en energi, partikkelens hvileenergi, som er lik dens hvilemasse, m0, ganger kvadratet av lyshastigheten, c: E = m0c2. Hvis partikkelen beveger seg med en hastighet v, blir massen \(\begin{equation} m=m_{0}/\sqrt{1-v^{2}/c^{2}}\end{equation}\). Av formelen ser vi at massen m øker hvis hastigheten v øker. Partikler som beveger seg med lyshastigheten (fotoner og nøytrinoer) har ingen hvilemasse.