Elastisitetsgrense, mekanisk spenning eller belastning som ikke må overskrides hvis et stoff (plate, stang, tråd) skal vende tilbake til sin opprinnelige form. Strengt tatt vil det ved alle merkbare spenningsforandringer i et legeme bli varige deformasjoner, og man har derfor fastsatt en praktisk elastisitetsgrense: den spenning som frembringer en varig lengdeforandring på 0,003–0,010 % av den opprinnelige lengde; se elastisitet.