Byer i USA

Det nordamerikanske landmassivet består av et skjelett av fjellkjeder som generelt løper i retning nord–sør, med mellomliggende sletteland gjennomskåret av mektige elver som enten drenerer innover i sentralbassenget og samles opp i Mississippi, som flyter ut i Mexicogolfen, eller som munner ut ved øst- eller vestkysten.I istiden dekket iskalotten tre fjerdedeler av det nordamerikanske fastlandet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Nils Petter Thuesen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 248 artikler:

Q

  1. Queens