Carlsbad, by i USA, New Mexico, ved Pecos River; 25 000 innb. (2007). Viktige kaliumforekomster. Ca. 40 km sørvest for byen ligger Carlsbad Caverns National Park med en rekke kalksteinshuler av enorme dimensjoner. Det største rommet (som også er det største kjente i verden) er nær 1000 m langt, 200 m bredt, og det er henimot 100 m høyt under taket. Nasjonalparken står på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv.