Cambridge, by i USA, Massachusetts, ved Charles River, rett overfor Boston; 101 400 innb. (2007), del av byregionen Boston. Mangesidig industri, senter for teknisk og industriell forskning. Cambridge er sete for Harvard University, grunnlagt 1636 (hvor det kjente Radcliffe College for Women også er tilknyttet), og MIT (Massachusetts Institute of Technology), grunnlagt 1861, to av de mest ansette universiteter og høyskoler i USA. Grunnlagt 1636, oppkalt etter Cambridge i England, men nevnt alt i 1631 som «the newe towne» i rapporter fra Massachusetts Bay-kolonien.