Celebration, by i Florida, USA, anlagt på et ca. 4000 hektar stort område utenfor Orlando 1996. Den har i dag ca. 3000 innbyggere, men man regner med at den om få år vil ha ca. 15 000. Byen er totalplanlagt og utbygd i en idylliserende stil av Walt Disney Company og datterselskapet Celebration Company, Osceola. Byplanen og utformingen av enkeltbygningene er i stor grad utført av kjente arkitekter, som Michael Graves, Philip Johnson og Robert Venturi. Hovedsiktemålet ved utformingen har vært å gjenskape en sørøstlig amerikansk småby, slik en by av denne typen var før 1940; resultatet omtales ofte som en virkelighetens “Andeby”. Byen hadde til å begynne med ca. 350 hus, alle utformet i klassisk amerikansk/europeisk byggestil. Fargene er tilpasset hverandre, og det er strenge regler for endringer og tilføyelser, også når det gjelder hager, garasjer o.l. På tross av sin kunstige tilblivelse er byen blitt et attraktivt bosted for velstående middelklassefamilier.