strategi

Strategi er en betegnelse som tidligere særlig ble anvendt om de store militære operasjonsplaner, mens taktikk betegnet føringen av mindre enheter. Begrepet brukes nå generelt om opplegg og gjennomføring av planer med sikte på å nå bestemte mål av militær så vel som sivil karakter.

Faktaboks

Uttale
strategˈi
Etymologi

fransk stratégie 'strategi', av gresk στρατηγός strategós 'hærfører'

Den utvisking som har funnet sted av skillet mellom krig og fred i rustningspolitisk forstand, og mellom de militære og sivile aspekter ved et lands sikkerhetspolitikk, har gjort det naturlig å betrakte militærstrategi som en integrerende del av et lands totale sikkerhetspolitiske ledelse, i fredstid så vel som i krigstid. Den militære strategi vil få sin hovedramme bestemt allerede gjennom valget av generell utenrikspolitisk kurs, enten denne går ut på nøytralitet, alliansetilhørighet, koalisjonspolitikk eller liknende. Vanligvis vil dessuten følgende forhold være retningsgivende: disponeringen av landets resurser, kommunikasjonen med den (eller de) potensielle motstander(e) og utformingen av aksjonsplaner med tanke på en eventuell militær konflikt.

Sentrale begreper i den strategiske debatt er avskrekking, rustningskontroll og strategisk doktrine. Resursene (kapabilitetene) skal disponeres på en slik måte at man avskrekker en potensiell motstander fra å gå til angrep ved å forespeile ham tap som overstiger vinning ved et angrep. Samtidig skal man unngå å provosere motstanderen. Dette skaper et behov for rustningskontroll, som kan foregå ensidig eller gjennom stilltiende eller formelle overenskomster mellom de impliserte parter, og som inngår som en del av strategien.

For det tilfellet at krig likevel skulle bryte ut, utformes det i tillegg en aksjonsplan. Denne gir seg uttrykk i en strategisk doktrine som forteller noe om hvilke mottiltak som vil bli foretatt fra vedkommende stats side på det militære plan overfor den eventuelle angriper. Både når det gjelder avskrekking, rustningskontroll og strategisk doktrine, blir det ansett som en forutsetning at kommunikasjonen mellom motpartene fungerer tilstrekkelig. De må til en viss grad holdes informert om hverandres militære evne og hensikter for at de skal kunne holde rustningskappløpet og krisesituasjoner under kontroll.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg