Undersøkelseskommisjonen av 1945

Undersøkelseskommisjonen av 1945 hadde i oppdrag å undersøke Stortingets, regjeringens, høyesteretts, Administrasjonsrådets og sivile og militære myndigheters forhold før og etter 9. april 1940.

Under ledelse av formannen og høyesterettsadvokat Gustav Heiberg, avgav kommisjonen i perioden 1946–1947 seks innstillinger, og behandlet blant annet beredskap, utenriks- og forsvarspolitikk før 9. april, den politiske utviklingen i 1940, og regjeringens virksomhet i London.

Kommisjonen rettet en del kritikk mot regjeringen, særlig utenriksministeren, samt stortingsrepresentantene og presidentskapet, men det ble ikke reist noen riksrettssak da innstillingene ble behandlet i Stortinget i 1947. Innstillingene og deres bilag er viktige kilder til begivenhetene i 1940.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

3. oktober 2016 skrev Bjørn Otter Skåret

Hadde kommisjonen et sekretariat? I så fall med hvem?
Finnes det noen journal over inn- og utgående post?
Ble det ført protokoll over kommisjonens møter i plenum?
Er den i tilfelle bevart og tilgjengelig?

6. oktober 2016 svarte Kjell-Olav Hovde

Hei Bjørn Otter Skåret. Takk for spørsmål som har gjort at vi har oppdatert artikkelen med lenker til bokutgivelsene av Undersøkslseskommisjonen av 1945. I Bind 1 står det Helge Sivertsen var sekretær. Johs Andenæs var innstilt som sekretær, men det ble Siversten da Andenæs "ikke fant å kunne overta stillingen" (Se s. 7 i Inntillingsdelen, det vil si rundt s. 370 i Bind 1). Bøkene er lange, men man kan søke på navn og formuleringer i et eget søkefelt. Merk at det også ble gjort spesielle utredninger som major Jens Henrik Nordlies "Kort oversikt over kampene i Norge 1940", som er trykket i bind 1. Når det gjelder journal og korrespondanse må du kontakte Riksarkivet. Vennlig Hilsen Kjell-Olav Hovde (redaktør) på vegne av Tore Pryser (fagansvarlig) .

6. oktober 2016 skrev Bjørn Otter Skåret

Takk for svar! Men dette med møteprotokoll og postjournal fikk jeg ikke svar på. Skulle gjerne ha hatt litt innsikt i kommisjonens indre liv. Hvorfor f.eks. en etter min oppfatning inhabil person som tidligere finans- og justisminister Holmboe fikk oppgaven med å presentere forsvarspolitikken før Nygaardsvold i stedet for Sverre Steen.

10. oktober 2016 svarte Kjell-Olav Hovde

Hei. Habilitetsvurderinger kan jeg ikke hjelpe deg med. Når det gjelder protokoll, journal og korrespondanse må du kontakte Riksarkivet. Hilsen Kjell-Olav i redaksjonen.

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.