Monografi, avhandling som behandler et enkelt, avgrenset emne.