klassekamp

«Det kapitalistiske systems pyramide» fra 1911 viser klassesamfunnet med pengesekken aller øverst, dernest konge og statsmyndigheter, kirkemakten, militærapparatet, borgerskapet og nederst arbeiderklassen som arbeider for alle.
Av .

Artikkelstart

Klassekamp, brukes innen marxistisk teori om den antatt uforsonlige striden mellom sosiale klasser. Striden påstås å være uforsonlig fordi den springer ut av klassenes ulike forhold til produksjonsmidlene.

I det kapitalistiske samfunn vil det således, hevdet Karl Marx, bli en stadig bitrere strid mellom representanter for to klasser: de som eier produksjonsmidlene, kapitalistene, og de som står for produksjonen, arbeiderne. Striden skal til sist ende i en sosialistisk revolusjon, det vil si i en opphevelse av forskjellene i forholdet til produksjonsmidlene og dermed også i en opphevelse av klasser og klassekamp. Fordi Marx så den økonomisk baserte samfunnsmotsetningen som den helt dominerende, mente han også at arbeiderklassens kamp mot borgerskapet måtte og ville internasjonaliseres. Hans oppfordring lød: «Proletarer i alle land, forén dere!»

Ideen om klassekamp og teorien om klassekampens betydning har vært mye kritisert, også fra personer som har stått marxismen nær. Det har for eksempel vært pekt på at den økonomiske og tekniske utviklingen i vestlige land istedenfor å skape to distinkte, fiendtlige klasser, har ført til en vidtdreven oppstykking av klassene og til at klasseforskjellene er blitt mer og mer diffuse. Det har også vært pekt på at andre interesser enn de økonomiske (klassemessige) inneholder stridspotensial, blant annet interesser knyttet til etnisk, religiøs, kulturell, geografisk eller nasjonal identifikasjon.

Klassekampbegrepet har spilt en viss rolle både i historie- og samfunnsforskningen på 1900-tallet, men begreper som interessestrid, interessemotsetninger og lignende ansees nå av de fleste som mer anvendelige.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg