Stipendiat er en person som har fått stipend, for eksempel en universitetsstipendiat.