Kristiania Arbeidersamfunn

Kristiania Arbeidersamfund ble stiftet 1864 av Eilert Sundt. Kristiania Arbeidersamfunn var en del av De forenede norske Arbeidersamfund til 1892, da organisasjonen meldte seg inn i Det norske Arbeiderparti. Kristiania Arbeidersamfunns tidligere lokaler i Torggata 14. Foto fra 1914.

Av /Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

Arbeidersamfunn er sammenslutninger fra arbeiderbevegelsens første tid. Ledelsen av foreningene lå som regel hos folk utenfor arbeiderklassen, som embetsmenn, særlig prester, arbeidsgivere og andre etablerte grupper. Arbeidersamfunnene arrangerte opplysende foredrag, opprettet bibliotek og holdt fester. Politikk var fra først av bannlyst fra møtene. Blant tiltak for å bedre arbeidernes økonomiske kår interesserte mange arbeidersamfunn seg for kooperative forbruksforeninger og spiller derfor en rolle i samvirkebevegelsens historie. Mange startet også spare- eller sykekasser.

Historie

Det eldste norske arbeidersamfunn er Samfundet på Enerhaugen, som ble stiftet i 1850 av pastor Honoratus Halling med hovedformål «å fremme gudsfrykt og sann opplysning blant menigmann». Foreningen var stiftet som et mottrekk til thranitterbevegelsen og skulle bidra til å holde arbeiderne borte fra politikk. En lang rekke lignende samfunn ble stiftet i de følgende tiårene i de fleste byer og i mange bygder. Det betydeligste er Kristiania Arbeidersamfund, som ble stiftet i 1864 av Eilert Sundt.

Venstre overtar ledelsen

Da den politiske striden ble tilspisset i Norge i 1870-årene, lot det seg ikke lenger gjøre å holde politikken ute. Kristiania Arbeidersamfund hadde i 1870-årene et «samtalelag», der det ble diskutert politikk, og i 1879 erobret Venstre styret i samfunnet og gjorde det til et viktig forum for sitt politiske felttog. En rekke arbeidersamfunn ellers i landet ble også venstreforeninger i samme tidsrom. Nye foreninger av samme karakter som de eldre, upolitiske arbeidersamfunnene ble senere helst kalt arbeiderforeninger (må ikke forveksles med thranitterbevegelsens foreninger).

Etter et initiativ fra Kristiania Arbeidersamfund ble det første landsarbeidermøtet holdt i Kristiania i 1880. Venstrefolk dominerte møtet, som med knapt flertall vedtok en uttalelse til fordel for alminnelig stemmerett. Bare ganske få av deltagerne var selv arbeidere. Landsarbeidermøter ble deretter holdt med 2–3 års mellomrom fram til 1906. På møtet i Trondheim i 1882 ble det besluttet å danne en fellesorganisasjon, De forenede norske Arbeidersamfund, som trådte i virksomhet i 1884. En rekke foreninger valgte imidlertid å stå utenfor.

I 1880-årene var landsarbeidermøtene de mest representative uttrykk for det som fantes av en norsk arbeiderbevegelse. Ved siden av de egentlige arbeidersamfunnene var ofte også fagforeninger og sosialdemokratiske foreninger representert. Den politiske tendensen ble mer og mer radikal, med alminnelig stemmerett og åttetimersdag som de viktigste sakene.

Stiftelsen av Arbeiderpartiet

Da Det norske Arbeiderparti var stiftet i 1887, ble etter hvert samholdet blant arbeidersamfunnenes medlemmer sprengt. Med brodd mot Arbeiderpartiet vedtok landsarbeidermøtet i 1894 at foreninger som tilhørte andre landssammenslutninger, ikke kunne være med i De forenede norske Arbeidersamfund. Arbeidersamfunnene fortsatte ennå i 1890-årene de fleste steder å være støtteorganisasjoner for Venstre, men bidro samtidig til å presse partiet for å få gjennomført saker av særlig interesse for arbeiderne. De spilte en betydelig rolle i propagandaen som førte frem til innføringen av alminnelig stemmerett for menn i 1898.

Alt i 1890-årene ble en del arbeidersamfunn erobret av sosialistene. Det var tilfelle med Kristiania Arbeidersamfund, som meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 1893. Svært mange arbeidersamfunn ble siden sosialistiske partiforeninger, og i dag drives de fleste som foreninger tilsluttet Arbeiderpartiet. Restene av De forenede norske Arbeidersamfund dannet i 1906 grunnlaget for Radikale folkeparti.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg