Riksrett

Riksretten mot regjeringen Selmer i 1884, tegning av Lorentz Norberg.

Artikkelstart

Riksrett, særdomstol som etter Grunnloven kan nedsettes for å avgjøre spørsmål om strafferettslig ansvar for medlemmer av regjering, Høyesterett og Storting.

Hovedbestemmelsen om Riksretten er Grunnlovens § 86. Inntil en grunnlovsendring i 2007 het det at riksrett kunne anlegges for handlinger vedkommende hadde begått «som sådanne», altså som medlemmer av de høyeste statsorganene og ikke som privatpersoner. Etter endringen i 2007 og reformen av Grunnlovens språk i 2014, brukes i bokmålsversjonen formuleringen «straffbart eller annet rettsstridig forhold når de har brutt sine konstitusjonelle plikter» og i nynorskversjonen «strafflagt eller anna rettsstridig tilhøve når dei har brote sine konstitusjonelle plikter».

Riksrettstiltale ble tidligere reist av det nå avskaffede Odelstinget, mens det fra 2007 er Stortinget som anlegger riksrettssak. Retten bestod frem til 2007 av inntil 10 av Lagtingets medlemmer samt fem av de faste dommere i Høyesterett. Etter grunnlovsendringen i 2007 (da også Lagtinget ble avskaffet) er Riksretten endret og forenklet. Riksretten består nå av seks medlemmer valgt av Stortinget (men som ikke kan være medlemmer av Storting eller regjering) samt de fem høyesterettsdommerne som har lengst ansiennitet, inklusive høyesterettsjustitiarius. Riksretten dømmer i første og siste instans.

Straffebestemmelser og bestemmelser om rettergangsmåten for riksretten er gitt i lover av 5. februar 1932, nr. 1 (ansvarlighetsloven) og nr. 2 (riksrettergangsloven).

Bruken av riksrett

Riksrett har vært nedsatt åtte ganger, alle ganger mot medlemmer av regjeringen. I perioden 1814–1845 ble riksrettstiltale reist seks ganger. De to siste riksrettssaker fant sted i 1883–1884, mot ministeriet (regjeringen) Selmer, og i 1926–1927, mot statsminister Abraham Berge og seks medlemmer av hans regjering. Ministeriet Selmer ble stilt for riksrett for å ha nektet sanksjon på en grunnlovsbeslutning om statsrådenes deltagelse i Stortingets forhandlinger, og Berge for å ha ytet den konkurstruede Handelsbanken økonomisk støtte uten først å ha forelagt saken for Stortinget. Ministeriet Selmer ble dømt, og med det tok man et langt steg mot parlamentarisme idet regjeringens ansvar overfor Stortinget ble fastslått. Berge og hans regjeringsmedlemmer ble frifunnet.

Etter frigjøringen i 1945 ble spørsmålet tatt opp om å stille statsminister Johan Nygaardsvold og enkelte regjeringsmedlemmer for riksrett, men det ble ikke reist tiltale mot noen. I 1977 offentliggjorde stortingsrepresentantene Berge Furre og Finn Gustavsen opplysninger fra en hemmeligstemplet forsvarspolitisk granskningsrapport, og en protokollkomité ble nedsatt for å vurdere riksrettstiltale mot de to. Med knapt flertall vedtok Odelstinget i 1979 ikke å reise tiltale.

Riksretten har ikke plikt til å uttale seg om omstridte forfatningsspørsmål, med mindre det er nødvendig for å avgjøre spørsmål om straffeansvar. Den er en ren straffedomstol.

Frem til 1884 ble imidlertid riksretten brukt av Stortinget som et ledd i den politiske kamp mot regjeringen og kongemakten: Bare gjennom riksrett kunne Stortinget få avsatt en statsråd som kongen ønsket å beholde. Med dommen i 1884 falt imidlertid mye av behovet for en slik bruk av riksretten bort. Fra da av kunne parlamentarisk ansvar gjøres gjeldende mot regjeringen, dvs. at regjeringen kunne felles ved et mistillitsvotum. Regjeringens plikt til å gå av ved mistillitsvotum er fra 2007 slått fast i Grunnlovens § 15.

Riksrett i andre land

Flere andre land har ordninger med riksrett, men i likhet med i Norge spiller den gjerne liten rolle i land med parlamentarisme. Ikke desto mindre var det en riksrettssak i 2012 mot Islands tidligere statsminister Geir Haarde på grunn av rollen han spilte i forbindelse med den islandske bankkrisen noen år før. Haarde ble frifunnet på de fleste punkter.

I land uten parlamentarisme, som for eksempel USA, kan riksretten ha større betydning. I 1998 reiste Senatet riksrettstiltale mot president Bill Clinton for å ha løyet under ed. Clinton ble frifunnet. I 2019 reiste Senatet likeså riksrettstiltale mot president Donald Trump. Han ble anklaget for maktmisbruk og for å ha hindret Kongressens arbeid. Også Trump ble frifunnet (i januar 2020).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Riksrettssaker i Norge

Litteratur

  • Andenæs, Johs.: Statsforfatningen i Norge, 10. utg., 2006, isbn 82-15-00989-1, Finn boken
  • Smith, Eivind, red.: Makt uten ansvar? : om Riksretten i vår tid, 1997, isbn 82-518-3637-9, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg