Fakultet, administrativ og faglig avdeling ved et universitet, f.eks. det juridiske fakultet. Den valgte akademiske lederen for et fakultet kalles dekanus, nestlederen prodekanus. Fakultetssekretariatet ledes av en fakultetsdirektør.