Doktorgrad, den høyeste akademiske grad ved universitet eller høyskole. I dag er det kun titlene ph.d. eller PhD (philosophiae doctor) og dr.philos. (doctor philosophiae) som tildeles for levert doktorgrad.

Ph.d. gis til de som får akseptert doktorgraden etter et treårig doktorgradsløp (ofte over fire år kombinert med 25% andre oppgaver) ved en høyere utdanningsinstitusjon. Dr.philos. gis til de som leverer doktorgrad uten å ha tatt del i et slikt program.

Selv om kravene til doktorgraden varierer fra land til land og i noen grad også fra fag til fag, er graden uttrykk for den høyeste forskerutdanning som institusjonene tildeler.

For å oppnå doktorgraden i Norge må en kandidat (doktoranden) legge frem doktoravhandling, som er en vitenskapelig avhandling. Den skal forsvares i en disputas overfor to offisielle opponenter og opponenter som måtte melde seg fra salen. Det siste kalles ex auditorio.

I tillegg må doktoranden holde en prøveforelesning over et oppgitt emne knyttet til doktoravhandlingens tema. På grunnlag av innstillingen fra en sakkyndig bedømmelseskomité, prøveforelesningen og disputasen avgjør institusjonen om doktoranden kan kreeres til doktor. Selve kreeringen foregår under en doktorpromosjon.

Historisk sett var siktemålet med doktorgraden å dekke universitetenes egne behov for lærerkrefter. I nyere tid er dette siktemålet utvidet til også å dekke et voksende behov for kvalifiserte forskere ved forskningsinstitutter utenfor universiteter og høyskoler, i næringslivet og offentlige etater.

Det er opprettet organisert forskerutdanning innenfor rammene av treårige utdanningsprogrammer. Doktorgradsstudier som gjennomføres etter slike oppsatte programmer (som inkluderer et visst antall doktorgradskurs og krav til formidling og konferansedeltakelse) gir graden ph.d. (philosophiae doctor). Doktorgrad som ikke har fulgt et slikt program, får graden dr.philos. (doctor philosophiae).

Universitetene har også rett til å utnevne æresdoktorer (doctor honoris causa, forkortet dr.h.c.). Det skjer gjerne i forbindelse med spesielle anledninger, jubileer og liknende. En æresdoktorgrad kan også tildeles som anerkjennelse for ikke-akademisk innsats.

Doktorringen er verdighetstegnet for personer som har avlagt doktorgraden.

Grad Fagområde
dr.agric. (agriculturae) landbruksvitenskap
dr.art. (artium) humanistiske fag
dr.ing. (ingeniør) teknikk
dr.juris rettsvitenskap
dr.med. (medicinae) medisin
dr.med.vet. (medicinae veterinariae) veterinærmedisin
dr.odont. (odontologiae) odontologi
dr.oecon. (oeconomiae) bedrifts- og samfunnsøkonomi
dr.polit. (rerum politicarum) samfunnsvitenskap
dr.psychol. (psychologiae) psykologi
dr.scient. (scientiarum) naturvitenskap
dr.techn. (rerum technicarum) teknikk
dr.theol. (theologiae) teologi

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.