Målsak, den politiske striden for nynorsk skriftmål og norske dialekter. I norsk politisk historie blir målsaka, saman med avhaldssaka og lekmannskristendom rekna som ein av dei tre motkulturane. Sjå målreising.