Halvdan Skard, norsk politiker (A) og kulturadministrator, cand.philol.; sønn av Sigmund Skard og Åse Gruda Skard, bror av Torild Skard og Målfrid Grude Flekkøy. Direktør i Norsk kulturråd 1983–92, ekspedisjonssjef Kulturdepartementet 1991–92. Statssekretær i Kirke- og Undervisningsdepartementet 1976–81. Diverse lokalpolitiske verv i Bærum. Leder i Sentralstyret i KS (Kommunenes Sentralforbund) 1992-2012. Fra 1988 er han også medlem av Europarådets kongress for lokale og regionale folkevalgte; president 2006-08.