Johan Fredrik Vilhelm Haffner var en norsk arkivar, som bidro til utgivelse av biografiske og bibliografiske verk, mens han jobbet på Stortinget. Han var førstesekretær i Stortinget 1908, kontorsjef 1913 og arkivar 1921–34. Haffner utgav blant annet biografiske data over stortingsrepresentanter i alle Storting 1895–1957, det bibliografiske verket Innstillinger og betenkninger fra kongelige og parlamentariske kommisjoner 1814/1924–1925/34 (2 bind, 1925–36). Stortinget og statsrådet 1915–45 utkom 1949 i 2 bind, hvorav Haffner forfattet bind 1, Biografier. I 1953 utgav han Stortingets hus.