Æreslegionen, fransk orden, stiftet 1802 på foranledning av Napoleon. Tildeles for fremragende militære og sivile fortjenester. Det franske statsoverhode er ordenens stormester. Æreslegionen har fem klasser – storkors (opprinnelig kalt storørn), storoffiser, kommandør, offiser og ridder. Ordenstegnet er en femarmet stjerne, der armene er formet lik armene i et malteserkors, og bæres i et rødt bånd. Motto: Honneur et patrie (fr. 'ære og fedreland').