Norges historie fra 1050 til 1300

Norge i høymiddelalderen regnes for perioden i norsk historie som varte fra 1130 til rundt 1350.1130 har tradisjonelt vært regnet som et tidsskille i Norges historie. Dette året døde kong Sigurd Jorsalfare (1103–1130), og en fredelig periode ble avløst av en strid om kongemakten som varte helt til 1240. Nyere historieskrivning har opprettholdt tidsskillet ved 1130 og kalt den følgende hundreårsperioden for «borgerkrigstiden».Samtidig brukes årstallet gjerne for å markere inngangen til høymiddelalderen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Per G. Norseng

Norsk Maritimt Museum

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 318 artikler: