Allsherjargode, på Island en særskilt gode som skulle åpne Alltinget.