Gissur Isleivsson, islandsk biskop, sønn av Islands første biskop, Isleiv Gissursson, og sønnesønn av Gissur Hvite Teitsson. Biskop 1082. Bygde kirker, bl.a. domkirke i Skálholt, fikk folket til å vedta tiendeordning 1097 og fikk opprettet Hólar bispestol.