Eindride unge, norsk høvding, i mangeårig tjeneste blant væringene i Miklagard (Konstantinopel). Han deltok i annet korstog. Omkring 1156 vendte han tilbake til Norge for godt og sluttet seg til kongene Øystein 2 Haraldsson og Håkon Herdebrei mot Inge Krokrygg. Eindride ble drept av Erling Skakkes menn 1163.