Gunnhild, datter av den norske jarl Svein Håkonsson, gift med Anund Jakob av Sverige. Hun blir iblant forvekslet med den Gunnhild som var gift med den danske kongen Svend Estridsson.