Jakob Sunesøn, ofte kalt Herr Jakob av Møn, dansk godseier, sønn av Sune Ebbesøn, bror av A. og P. Sunesøn. Danskenes leder under forhandlingene om frigivelse av Valdemar 2 fra fangenskapet 1225.