Bordleidang, eg. leidang til kongens «bord» eller husholdning; avgift i varer eller penger som måtte svares i fredstid når den egentlige leidangen (utfareleidangen) ikke ble forlangt. Fra først av var den en personlig ytelse, men ble på 1200-tallet en fast grunnskatt, som stod i forhold til gårdenes landskyld.