Torvald, islandsk høvding fra misjonstiden. Omtales i Þorvalds þáttr viðfǫrla, forfattet noe etter 1200. Torvald var i ungdommen på vikingferd, ble døpt av en tysk «biskop» Friðrekr og kom sammen med ham til Island, der de misjonerte på Nordlandet (981). Den nye lære møtte motstand på Alltinget. Torvald måtte forlate Island på grunn av et drap, og skal, etter å ha flakket omkring (jfr. tilnavnet víðfǫrli, den vidfarende), ha gått i kloster i Russland.