Styresmann, i eldre tid betegnelse på enhver skipsfører. Styresmannen på leidangsskipet ble oppnevnt av kongen, men lønnet av bøndene hvis han ikke var kongelig lens- eller veitslemann. Han tok ut mannskap til leidangsskipet blant de leidangspliktige.