Gunnhild, dansk prinsesse, søsterdatter av Knud den store av Danmark og datter av den vendiske fyrsten Wyrtgeorn. Hun giftet seg ca. 1030 med Håkon Eriksson Ladejarl i Norge, etter Håkons død gift med den danske Harald jarl.