Máldagi, overenskomst, bestemmelse eller kontrakt; betegnet i middelalderen også den skrevne fortegnelse over gaver til en kirke samt over kirkens rettigheter og eiendommer, og benyttes som teknisk term for de islandske kirkeregistre. I den eldre kristenrett foreskrives at denne fortegnelse skal lyses på tinget og deretter oppleses årlig ved kirken på den dag det var flest kirkegjengere. Bestemmelsen går igjen også i den yngre kristenrett. Eldste bevarte máldagi er Reykholts máldagi (før 1200); eldste bevarte máldagabók er den fra Hólar bispestol (1318).